Ceny s DPH budou kalkulovány s aktuálně platnou sazbou DPH. *

Vybráno 10 bytů ze 81
Číslo bytu Termín
dokončení
Budova Podlaží Orientace Dispozice Plocha bytu
(m2)
Terasa/Balkon
(m2)
Předzahrádka
(m2)
Cena
bez DPH **
Cena
s DPH **
Stav Náhled Karta
bytu
Poptat
A-505 přelom 2020/21 A 5 V 1+kk 35,72 - - - - rezervovaný      
A-701 přelom 2020/21 A 7 V 1+kk 37,79 7,64 - 3 257 758 3 746 421 ústní rez.      
B-116 jaro 2020 B 1 Z 1+kk 47,28 - 22,12 3 293 281 3 787 273 ústní rez.      
B-419 jaro 2020 B 4 S 1+kk 47,38 2,66 - 3 625 396 4 169 205 ústní rez.      
B-515 jaro 2020 B 5 Z 1+kk 47,3 9,09 - 3 515 991 4 043 390 volný      
B-518 jaro 2020 B 5 S 1+kk 47,38 2,66 - 3 682 420 4 234 783 volný      
B-613 jaro 2020 B 6 Z 1+kk 47,3 9,09 - 3 576 685 4 113 188 volný      
B-616 jaro 2020 B 6 S 1+kk 47,38 2,66 - 3 739 444 4 300 360 volný      
B-709 jaro 2020 B 7 Z 1+kk 45,87 9,09 - 3 538 274 4 069 015 volný      
B-809 jaro 2020 B 8 S 1+kk 46,75 2,66 - 3 804 224 4 374 858 volný      

*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2020 / 2021.
    V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
**) Ke každému bytu je nutné zakoupit parkovací a sklep, které nejsou součástí kupní ceny bytu.

Uvedené informace (vč. cen a výměr jednotlivých bytů, sklepů, parkovacích stání či samostatných nebytových jednotek) jsou pouze informativní povahy a nejsou právně závazné. Závazné návrhy na uzavření smlouvy a závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy jsou činěny výhradně připojením fyzického podpisu osoby nebo podpisů osob oprávněných jednat za prodávajícího.

Vytvořil: MENHART, © Tulipa Třebešín s.r.o., 2014-2019