Ceny s DPH budou kalkulovány s aktuálně platnou sazbou DPH. *

Vybráno 3 bytů ze 81
Číslo bytu Termín
dokončení
Budova Podlaží Orientace Dispozice Plocha bytu
(m2)
Terasa/Balkon
(m2)
Předzahrádka
(m2)
Cena
bez DPH **
Cena
s DPH **
Stav Náhled Karta
bytu
Poptat
A-209 přelom 2020/21 A 2 JZ 4+kk 100,71 36,77 - 7 319 581 8 417 519 volný      
B-517 jaro 2020 B 5 SJZ 4+kk 105,67 40,06 - 7 439 984 8 555 982 ústní rez.      
B-615 jaro 2020 B 6 SJZ 4+kk 105,67 40,3 - 7 577 344 8 713 945 ústní rez.      

*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2020 / 2021.
    V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
**) Ke každému bytu je nutné zakoupit parkovací a sklep, které nejsou součástí kupní ceny bytu.

Uvedené informace (vč. cen a výměr jednotlivých bytů, sklepů, parkovacích stání či samostatných nebytových jednotek) jsou pouze informativní povahy a nejsou právně závazné. Závazné návrhy na uzavření smlouvy a závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy jsou činěny výhradně připojením fyzického podpisu osoby nebo podpisů osob oprávněných jednat za prodávajícího.

Vytvořil: MENHART, © Tulipa Třebešín s.r.o., 2014-2019