II. etapa slaví glajchu


[TRE_novinka_stavba_2etapa_400x216.jpg]
 

3. července 2017 - Druhá etapa projektu slaví glajchu, tedy dosažení nejvyššího bodu stavby. V polovině měsíce července 2017 předpokládáme v předstihu oproti stavebnímu harmonogramu kompletní dokončení monolitických konstrukcí. Probíhá montáž oken a balkonových dveří ve 4. až 8. nadzemním podlaží. Začátkem července 2017 byla zahájena montáž fasády – kontaktního zateplovacího systému. Uvnitř objektu probíhá provádění vyzdívek, rozvodů VZT, ZTI a EL na úrovni 1. až 5. nadzemního podlaží. Dále bylo zahájeno provádění omítek u prvních dvou podlaží.

Dokončení hrubé stavby předpokládáme v polovině srpna. Za hrubou stavbu považujeme objekt, který je kompletně uzavřen, tedy střecha, po obvodu včetně okenních otvorů, osazená schodiště a provedené vyzdívky.

Zpět