Číslo Budova Podlaží Orientace Dispozice
Plocha bytu (m2) Terasa/Balkon (m2) Předzahrádka (m2) Standardní cena s DPH *
Termín dokončení Stav Karta bytu
A-208 A 2 JV 3+kk
89,18 35,83 - 7 816 716
rezervovaný  
A-512 A 5 Z 2+kk
61,79 9,14 - 5 738 377
rezervovaný  
A-518 A 5 SZ 3+kk
92,5 21,32 - 7 799 166
rezervovaný  
A-613 A 6 Z 2+kk
62,05 11,14 - 5 975 609
ústní rez.  
A-707 A 7 Z 3+kk
89,56 18,55 - 8 726 191
rezervovaný  
A-710 A 7 Z 2+kk
62,05 11,34 - 6 042 806
ústní rez.  
A-807 A 8 Z 2+kk
62,01 11,03 - 6 224 077
rezervovaný  
A-1203 A 12 SV 1+kk
39,55 13,816,75 - 4 769 193
ústní rez.  
B-613 B 6 Z 1+kk
47,3 9,09 - 4 113 188
rezervovaný  
*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2020 / 2021. V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
**) Ke každému bytu je nutné zakoupit parkovací stání a sklep, které nejsou součástí kupní ceny bytu.

Uvedené informace (vč. cen a výměr jednotlivých bytů, sklepů, parkovacích stání či samostatných nebytových jednotek) jsou pouze informativní povahy a nejsou právně závazné. Závazné návrhy na uzavření smlouvy a závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy jsou činěny výhradně připojením fyzického podpisu osoby nebo podpisů osob oprávněných jednat za prodávajícího.