Číslo Budova Podlaží Orientace Dispozice
Plocha bytu (m2) Terasa/Balkon (m2) Předzahrádka (m2) Standardní cena s DPH *
Termín dokončení Stav Karta bytu
A-112 A 1 Z 2+kk
61,79 10,63 - 5 445 268
rezervovaný  
A-208 A 2 JV 3+kk
89,18 35,83 - 7 816 716
rezervovaný  
A-512 A 5 Z 2+kk
61,79 9,14 - 5 738 377
ústní rez.  
A-518 A 5 SZ 3+kk
92,5 21,32 - 7 799 166
rezervovaný  
A-613 A 6 Z 2+kk
62,05 11,14 - 5 975 609
ústní rez.  
A-704 A 7 V 2+kk
54,16 11,56 - 5 350 546
rezervovaný  
A-707 A 7 Z 3+kk
89,56 18,55 - 8 726 191
ústní rez.  
A-710 A 7 Z 2+kk
62,05 11,34 - 6 042 806
ústní rez.  
A-802 A 8 V 2+kk
54,22 11,56 - 5 311 763
rezervovaný  
A-807 A 8 Z 2+kk
62,01 11,03 - 6 224 077
ústní rez.  
A-1005 A 10 SZ 3+kk
89,35 27,23 - 9 103 170
rezervovaný  
A-1204 A 12 J 1+kk
38,73 172,95 - 5 928 352
volný  
B-517 B 5 SJZ 4+kk
105,67 34,97 - 8 555 982
rezervovaný  
B-613 B 6 Z 1+kk
47,3 9,09 - 4 113 188
rezervovaný  
*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2020 / 2021. V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
**) Ke každému bytu je nutné zakoupit parkovací stání a sklep, které nejsou součástí kupní ceny bytu.

Uvedené informace (vč. cen a výměr jednotlivých bytů, sklepů, parkovacích stání či samostatných nebytových jednotek) jsou pouze informativní povahy a nejsou právně závazné. Závazné návrhy na uzavření smlouvy a závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy jsou činěny výhradně připojením fyzického podpisu osoby nebo podpisů osob oprávněných jednat za prodávajícího.