Číslo park. stání Číslo sklepa Budova Podlaží
Plocha park.stání Plocha sklepa Cena bez DPH ** Cena s DPH **
Stav Karta podlaží
*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2020 / 2021. V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
Ke každému bytu je nutné zakoupit parkovací a sklep, které nejsou součástí kupní ceny bytu.