Číslo sklepa Číslo park. stání Budova Podlaží
Plocha sklepa Plocha park.stání Cena bez DPH ** Cena s DPH **
Stav Karta podlaží
S1.54 - A -1
3,1 m2 - 77 500 89 125
rezervovaný  
S2.24 - A -2
3,08 m2 - 77 000 88 550
rezervovaný  
S2.25 - A -2
3,62 m2 - 90 500 104 075
rezervovaný  
S2.28 - A -2
3,52 m2 - 88 000 101 200
volný  
S1.78 - B -1
13,65 m2 - 341 250 392 438
volný  
S2.106 - B -2
13,26 m2 - 331 500 381 225
volný  
S2.107 - B -2
10,66 m2 - 266 500 306 475
ústní rez.  
S2.15 - B -2
29,3 m2 - 586 000 673 900
volný  
S2.69 - C -2
17,76 m2 - 444 000 537 240
volný  
*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2020 / 2021. V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
Ke každému bytu je nutné zakoupit parkovací a sklep, které nejsou součástí kupní ceny bytu.