Číslo Budova Podlaží Orientace Dispozice
Plocha bytu (m2) Terasa/Balkon (m2) Předzahrádka (m2) Standardní cena s DPH *
Termín dokončení Stav Karta bytu
F1-101 F1 1 SJZ 4+kk
129,57 16,3 - Na vyžádání
volný  
F1-102 F1 1 SJV 4+kk
123,42 16,3 - Na vyžádání
volný  
F1-201 F1 2 SJZ 3+kk
109,27 17,81 - Na vyžádání
volný  
F1-202 F1 2 SJV 3+kk
103,12 17,81 - Na vyžádání
volný  
F1-301 F1 3 SZV 4+kk
110,31 22,04 - Na vyžádání
volný  
F2-101 F2 1 SJZ 4+kk
129,57 16,3 - Na vyžádání
volný  
F2-102 F2 1 SJV 4+kk
123,42 16,3 - Na vyžádání
volný  
F2-201 F2 2 SJZ 3+kk
109,27 17,81 - Na vyžádání
volný  
F2-202 F2 2 SJV 3+kk
103,12 17,81 - Na vyžádání
volný  
F2-301 F2 3 SZV 4+kk
110,31 22,04 - Na vyžádání
volný  
F3-101 F3 1 SJZ 3+kk
107,48 4,57 - Na vyžádání
volný  
F3-102 F3 1 SJV 3+kk
101,32 4,57 - Na vyžádání
volný  
F3-201 F3 2 SJZ 3+kk
86,86 18,09 - Na vyžádání
volný  
*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2020 / 2021. V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
**) Ke každému bytu je nutné zakoupit parkovací stání a sklep, které nejsou součástí kupní ceny bytu.

Uvedené informace (vč. cen a výměr jednotlivých bytů, sklepů, parkovacích stání či samostatných nebytových jednotek) jsou pouze informativní povahy a nejsou právně závazné. Závazné návrhy na uzavření smlouvy a závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy jsou činěny výhradně připojením fyzického podpisu osoby nebo podpisů osob oprávněných jednat za prodávajícího.