Prodejní centrum

Adresa
AFI Europe, Jankovcova 1037/49, Praha 7
Otevírací hodiny
Termín schůzky si předem rezervujte telefonicky nebo e-mailem.
Sjednání schůzky předem na telefonním čísle 800 100 198.
Schůzky možné i o víkendu.
Sjednání schůzky pro rusky mluvící klienty na tel.: +420 724 518 538

Investor

AFIEUROPE

Kontaktní formulář

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti Tulipa Třebešín s.r.o., IČO: 25709526, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti Tulipa Třebešín s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

Vytvořil: MENHART, © Tulipa Třebešín s.r.o., 2014-2024