Ceny s DPH budou kalkulovány s aktuálně platnou sazbou DPH. *

Vybráno 13 bytů ze 13
Číslo bytu Termín
dokončení
Budova Podlaží Orientace Dispozice Plocha bytu
(m2)
Terasa/Balkon
(m2)
Předzahrádka
(m2)
Cena
bez DPH **
Cena
s DPH **
Stav Náhled Karta
bytu
Poptat
A-112 přelom 2020/21 A 1 Z 2+kk 61,79 10,63 - - - rezervovaný      
A-208 přelom 2020/21 A 2 JV 3+kk 89,18 35,83 - - - rezervovaný      
A-512 přelom 2020/21 A 5 Z 2+kk 61,79 9,14 - 4 989 893 5 738 377 ústní rez.      
A-518 přelom 2020/21 A 5 SZ 3+kk 92,5 21,32 - - - rezervovaný      
A-613 přelom 2020/21 A 6 Z 2+kk 62,05 11,14 - 5 196 182 5 975 609 ústní rez.      
A-704 přelom 2020/21 A 7 V 2+kk 54,16 11,56 - - - rezervovaný      
A-707 přelom 2020/21 A 7 Z 3+kk 89,56 18,55 - 7 587 992 8 726 191 ústní rez.      
A-710 přelom 2020/21 A 7 Z 2+kk 62,05 11,34 - 5 254 614 6 042 806 ústní rez.      
A-807 přelom 2020/21 A 8 Z 2+kk 62,01 11,03 - 5 412 241 6 224 077 ústní rez.      
A-1005 přelom 2020/21 A 10 SZ 3+kk 89,35 27,23 - - - rezervovaný      
A-1204 přelom 2020/21 A 12 J 1+kk 38,73 172,95 - 5 155 089 5 928 352 volný      
B-517 jaro 2020 B 5 SJZ 4+kk 105,67 40,06 - - - rezervovaný      
B-613 jaro 2020 B 6 Z 1+kk 47,3 9,09 - - - rezervovaný      

*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2020 / 2021.
    V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
**) Ke každému bytu je nutné zakoupit parkovací stání a sklep, které nejsou součástí kupní ceny bytu.

Uvedené informace (vč. cen a výměr jednotlivých bytů, sklepů, parkovacích stání či samostatných nebytových jednotek) jsou pouze informativní povahy a nejsou právně závazné. Závazné návrhy na uzavření smlouvy a závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy jsou činěny výhradně připojením fyzického podpisu osoby nebo podpisů osob oprávněných jednat za prodávajícího.

Vytvořil: MENHART, © Tulipa Třebešín s.r.o., 2014-2019