Ceny s DPH budou kalkulovány s aktuálně platnou sazbou DPH. *

Vybráno 7 položek ze 7
Číslo
sklepa
Číslo
přiřazeného
park. stání
Budova Podlaží Plocha
sklepa
Plocha
park. stání
Cena
bez DPH **
Cena
s DPH **
Stav Karta
podlaží
Poptat
S1.54 - A -1 3,1 m2 - 77 500 89 125 rezervovaný    
S2.28 - A -2 3,52 m2 - 88 000 101 200 ústní rez.    
S1.78 - B -1 13,65 m2 - 341 250 412 913 rezervovaný    
S2.15 - B -2 29,3 m2 - 586 000 673 900 volný    
S2.106 - B -2 13,26 m2 - 331 500 381 225 volný    
S2.107 - B -2 10,66 m2 - 266 500 322 465 ústní rez.    
S2.69 - C -2 17,76 m2 - 444 000 537 240 volný    

*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2020 / 2021.
    V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
*) Ke každému bytu je nutné zakoupit parkovací a sklep, které nejsou součástí kupní ceny bytu.

Uvedené informace (vč. cen a výměr jednotlivých bytů, sklepů, parkovacích stání či samostatných nebytových jednotek) jsou pouze informativní povahy a nejsou právně závazné. Závazné návrhy na uzavření smlouvy a závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy jsou činěny výhradně připojením fyzického podpisu osoby nebo podpisů osob oprávněných jednat za prodávajícího.

Vytvořil: MENHART, © Tulipa Třebešín s.r.o., 2014-2020