Ceny s DPH budou kalkulovány s aktuálně platnou sazbou DPH. *

Vybráno 29 položek ze 29
Číslo
park. stání
Číslo
přiřazeného
sklepa
Budova Podlaží Plocha
park. stání
Plocha
sklepa
Cena
bez DPH **
Cena
s DPH **
Stav Karta
podlaží
Poptat
P1.150 - B -1 12,5 m2 - 260 000 314 600 rezervovaný    
P1.121 - D -1 12,9 m2 - 240 000 290 400 rezervovaný    
P1.135 - D -1 12,7 m2 - 240 000 290 400 rezervovaný    
P1.141 - D -1 12,3 m2 - 240 000 290 400 volný    
P1.143 - D -1 12,3 m2 - 240 000 290 400 volný    
P1.144 - D -1 12,3 m2 - 240 000 290 400 volný    
P1.150 - D -1 14,6 m2 - 280 000 338 800 rezervovaný    
P1.152 - D -1 12,3 m2 - 240 000 290 400 volný    
P1.154 - D -1 12,3 m2 - 240 000 290 400 rezervovaný    
P1.155 - D -1 12,3 m2 - 240 000 290 400 rezervovaný    
P1.157 - D -1 12,3 m2 - 240 000 290 400 volný    
P1.158 - D -1 12,3 m2 - 240 000 290 400 rezervovaný    
P1.159 - D -1 12,5 m2 - 240 000 290 400 rezervovaný    
P1.160 - D -1 12,3 m2 - 240 000 290 400 volný    
P1.161 - D -1 12,3 m2 - 240 000 290 400 volný    
P1.163 - D -1 12,8 m2 - 240 000 290 400 rezervovaný    
P2.228 - D -2 12 m2 - 240 000 290 400 volný    
P2.240 - D -2 12,5 m2 - 240 000 290 400 rezervovaný    
P2.250 - D -2 12,3 m2 - 240 000 290 400 rezervovaný    
P2.251 - D -2 14,6 m2 - 280 000 338 800 volný    
P2.263 - D -2 12,3 m2 - 240 000 290 400 rezervovaný    
P2.264 - D -2 12,8 m2 - 240 000 290 400 rezervovaný    
P1.9 - E1 -1 14,8 m2 - 260 000 314 600 volný    
P2.38 - E1 -2 12,3 m2 - 240 000 290 400 rezervovaný    
P2.40 - E1 -2 13,6 m2 - 240 000 290 400 volný    
P2.42 - E1 -2 14,2 m2 - 260 000 314 600 ústní rez.    
P2.44 - E1 -2 12,3 m2 - 240 000 290 400 ústní rez.    
P2.45 - E1 -2 12,2 m2 - 240 000 290 400 ústní rez.    
P2.54 - E1 -2 13,6 m2 - 260 000 314 600 volný    

*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2020 / 2021.
    V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
*) Ke každému bytu je nutné zakoupit parkovací a sklep, které nejsou součástí kupní ceny bytu.

Uvedené informace (vč. cen a výměr jednotlivých bytů, sklepů, parkovacích stání či samostatných nebytových jednotek) jsou pouze informativní povahy a nejsou právně závazné. Závazné návrhy na uzavření smlouvy a závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy jsou činěny výhradně připojením fyzického podpisu osoby nebo podpisů osob oprávněných jednat za prodávajícího.

Vytvořil: MENHART, © Tulipa Třebešín s.r.o., 2014-2020